وارد کردن فایل بسیار بزرگ SQL و مقابله با مشکل MySQL Server has gone away

گاهی موقع وارد کردن یک فایل بزرگ در MySQL با خطای MySQL Server has gone away روبرو میشویم برای حل این خطا باید تنظیمات max_allowed_packet و wait_timeout را افزایش دهید.

اما راه جالبی برای وارد کردن فایل های SQL این است که از دستور زیر استفاده کنید.

1SET autocommit=0 ; source the_sql_file.sql ; COMMIT ;

با دستور فوق، حتی اگر بخشی از فایل با خطا مواجه شود، ادامه ی آن را وارد میکند.

نظرات شما

قسمت نظرات با استفاده از سرویس دیسکاس پیاده سازی شده است. متاسفانه این سرویس از داخل ایران قابل دسترس نیست. لطفا از آی پی خارجی استفاده کنید.