نصب Drush به شیوه ی جدید

مدتی است که نصب دراش از طریق کانال های PEAR منسوخ شده است و روش نصب دراش به صورت مدرن، با استفاده از نرم افزار composer می باشد.

اگر سعی کرده باشید Drush را در سرور با composer نصب کنید، احتمالا متوجه شده اید که اگر طبق روشی که در سایت رسمی آن شرح داده شده پیش بروید، دراش برای همه ی کاربران نصب نمی شود.

برای حل این مشکل، راه حلی وجود دارد. که در زیر شرح می دهم.

مرحله ی اول این است که composer رو به طور global نصب کنید:

1curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
2mv composer.phar /usr/local/bin/composer

سپس برای نصب دراش، کلا روشی که در سایت اصلی https://github.com/drush-ops/drush توضیح داده رو بی خیال شوید و به روش زیر پیش بروید:

1mkdir /opt/drush6
2cd /opt/drush6
3vim composer.json

فایل composer.json را ایجاد کنید با محتویات زیر:

1{
2  "require": {
3    "drush/drush": "6.*"
4  }
5}

سپس دستور های زیر را اجرا کنید:

1composer install
2ln -s /opt/drush6/vendor/bin/drush /usr/local/bin/drush
3ln -s /opt/drush6/vendor/bin/drush.php /usr/local/bin/drush.php
4ln -s /opt/drush6/vendor/bin/drush.complete.sh /usr/local/bin/drush.complete.sh

موفق باشید

مطالب مرتبط:

نظرات شما

قسمت نظرات با استفاده از سرویس دیسکاس پیاده سازی شده است. متاسفانه این سرویس از داخل ایران قابل دسترس نیست. لطفا از آی پی خارجی استفاده کنید.